Ψυχοθεραπεία

Η Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (CBT), αποτελεί ένα ερευνητικά τεκμηριωμένο μοντέλο ψυχοθεραπείας, η αποτελεσματικότητα του οποίου υποστηρίζεται από πλήθος κλινικών ερευνών.

Αποτελεί μία δομημένη, εστιασμένη στο παρόν και επικεντρωμένη στο πρόβλημα προσέγγιση, όπου ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος συνεργάζονται, προκειμένου να εντοπίσουν, να αναγνωρίσουν και να επεξεργαστούν ζητήματα που προκαλούν δυσκολία στην καθημερινότητα του ατόμου.

Βασική αρχή της Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεραπείας είναι ότι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τις καταστάσεις στη ζωή μας, επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά και τα συναισθήματά μας. Επομένως, δεν είναι τα γεγονότα αυτά καθ΄ αυτά που μας δυσκολεύουν, αλλά η ερμηνεία που δίνουμε στα γεγονότα.

Στόχος της θεραπείας, είναι το άτομο να γίνει ο θεραπευτής του εαυτού του και να εφοδιαστεί με εργαλεία και δεξιότητες, προκειμένου να διατηρηθούν τα θεραπευτικά οφέλη στην καθημερινότητα του.

Συμβουλευτική

Η συμβουλευτική αποτελεί μία σχετικά σύντομη διαδικασία που αφορά την αντιμετώπιση συγκεκριμένων καταστάσεων κρίσεων και προκλήσεων, προσαρμοσμένη στις εξατομικευμένες ανάγκες του ατόμου.

Αφορά μία επαγγελματική σχέση, όπου σύμβουλος και συμβουλευόμενος συνεργάζονται, προκειμένου να επέλθει λύση του προβλήματος και να επιτευχθεί η ψυχική υγεία και ευεξία του ατόμου.

Πρόκειται για μία συνεργατική διαδικασία με στόχο τη ενδυνάμωση του εαυτού και κατ’επέκταση τη διευκόλυνση της προσωπικής και διαπροσωπικής λειτουργικότητας.