Ψυχοθεραπεία

Η Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (CBT), αποτελεί ένα ερευνητικά τεκμηριωμένο μοντέλο ψυχοθεραπείας, η αποτελεσματικότητα του οποίου υποστηρίζεται από πλήθος κλινικών ερευνών.

Αποτελεί μία δομημένη, εστιασμένη στο παρόν και επικεντρωμένη στο πρόβλημα προσέγγιση, όπου ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος συνεργάζονται, προκειμένου να εντοπίσουν, να αναγνωρίσουν και να επεξεργαστούν ζητήματα που προκαλούν δυσκολία στην καθημερινότητα του ατόμου.

Βασική αρχή της Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεραπείας είναι ότι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τις καταστάσεις στη ζωή μας, επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά και τα συναισθήματά μας. Επομένως, δεν είναι τα γεγονότα αυτά καθαυτά που μας δυσκολεύουν, αλλά η ερμηνεία που δίνουμε στα γεγονότα.

Στόχος της θεραπείας, είναι το άτομο να γίνει ο θεραπευτής του εαυτού του και να εφοδιαστεί με εργαλεία και δεξιότητες, προκειμένου να διατηρηθούν τα θεραπευτικά οφέλη στην καθημερινότητα του.

Η Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία αποτελεί θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση μεγάλου φάσματος προβλημάτων.

Βασικά στοιχεία της Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας είναι:

Έμφαση στην ενεργό συμμετοχή του ατόμου

Έμφαση στην ενεργό συμμετοχή του ατόμου

Δομημένη, βραχείας διαρκείας Ψυχοθεραπεία

Εστιασμένη στο παρόν και επικεντρωμένη στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το άτομο

Συνδυασμός ποικίλων τεχνικών

Ψυχοεκπαιδευτικός χαρακτήρας

Στηρίζεται στη συνεργασία και στη θεραπευτική συμμαχία

Έμφαση στην ενεργό συμμετοχή του ατόμου

Συμπληρώστε τη φόρμα, για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες ή για να προγραμματίσετε την πρώτη σας συνεδρία.

Fill out this field
Fill out this field
Δώστε μια έγκυρη ηλ. διεύθυνση.
Fill out this field
Fill out this field

Εντός 24ωρών, θα επικοινωνήσω μαζί σας.